Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį čia:

* indicates required
Vardas  
El. paštas  
Pranešimas  

​​KONTAKTAI

 

PREKĖS IR UŽSAKYMAI:

shop@litatributica.lt

+3706 34 58742

 

​BENDRADARBIAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE:

renata@litatributica.lt

REKVIZITAI

 

​UAB LITATRIBUTICA

​ĮMONĖS KODAS: 30749586

PVM KODAS: LT136587485128451

LT73200054487415285

AB SWEDBANK

BANKO KODAS: 79630

MUS RASITE IR

KONTAKTUOKITE

KILUS KLAUSIMAMS RAŠYK ČIA

PRIVATUMO POLITIKA

1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo  ir garantinio aptarnavimo) tikslu.
2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, užsakymo numerį, užsakymo statusą, laiką ir data, prekės, kaina, kiekis, svoris). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi aktyvioje duomenų bazėje nuo Pirkėjo pirmojo pirkimo momento. Asmens duomenys tvarkomi neregistruoto vartotojo duomenys – 90 kalendorinių dienų nuo pirkimo; registruoto – 2 metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie kliento paskyros momento. Suėjus šiam terminui, sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.
3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.